Hoşgeldiniz

Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Doktora Programı, temel/klinik nörolojik bilimler ve ilgili teknolojiler arasında bütünleşik araştırma yapılmasını sağlamak  üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü birlikteliğiyle kurulmuştur.

Duyurular