Genel Bilgiler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Hacettepe Üniversitesi

NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI

Nörobilim ve Nöroteknoloji (NSNT) Doktora Programı, temel/klinik nörolojik bilimler ve ilgili teknolojiler arasında bütünleşik araştırma yapılmasını sağlamak  üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü birlikteliğiyle kurulmuştur.

Programın amaçları aşağıda sıralanmıştır:

 • Temel Bilim, Mühendislik ve Tıp Fakültelerinden, biyoloji, fizik, kimya, matematik, elektrik ve elektronik, bilgisayar, psikoloji, nöroloji, psikiyatri gibi çeşitli altyapılara sahip bilim insanlarını biraraya getirerek eğitim ve araştırma olanakları sağlamak
 • Aşağıdaki alanlarda eğitim ve araştırmaya odaklanmak:
  • Duyusal sinir sistemi de dahil olmak üzere, merkezi ve periferik sinir sisteminde yer alan, alt nöronal seviyedeki elemanlardan beyne kadar çeşitli karmaşıklıktaki yapıların sinyallerini, mekanik, dinamik ve bilgi işleme özelliklerini gözönüne alarak “sinir sistemini, bileşenlerini ve işlevlerini" araştırmak ve anlamak,
  • Sinir sistemini, bileşenlerini ve işlevlerini açıklamak, temsil etmek veya taklit etmek üzere teknolojiler kullanmak ve geliştirmek,
  • Bilimsel ve tıbbi amaçlar için sinir sisteminin bileşenleri ve işlevlerini gözlemek, işlevsel bozukluklarını saptamak ve analiz etmek için yardımcı teknolojiler kullanmak ve  geliştirmek,
  • Sağlık ve tıbbi amaçlar için sinir sistemini, bileşenlerini ve işlevlerini, onunla etkileşerek yardımcı olmak veya rehabilite etmek üzere teknolojiler kullanmak ve geliştirmek,
  • Sinir sisteminden, bileşenlerinden ve işlevlerinden esinlenilen akıllı ve verimli  teknolojileri kullanmak ve geliştirmek
  • İleri teknolojik görüntüleme yöntemleri ile sinir sisteminin fizyolojisi ve hastalıklarını anlamaya çalışmak ve bunlara uygun ileri analiz sistemleri geliştirmek,
  • Sinir sistemi hastalıklarının deneysel ve hesaplamalı modellerini geliştirmek.
 • Akademi, kamu ve özel sektör için, uzman bilgi birikimine sahip yüksek vasıflı Sinir Bilimi araştırmacıları yetiştirmek,
 • Disiplinler arası takım üyelerine Sinir Bilimi araştırmalarının yönetim ve sonuçlarıyla ilgili profesyonel ve etik sorumluluk sahibi olma anlayışını sağlamak,
 • Mühendislik, Fen ve Tıp Fakülteleri bilim insanlarını bir araya getirerek ortak araştırma ve tez çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

Eğitim dili İngilizcedir.