Personel

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. UĞUR HALICI
NSNT EABD Başkanı
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
halici@metu.edu.tr

Prof. Dr. TURGAY DALKARA
HÜ, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü (NBPE) Müdürü
tdalkara@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. GÜLBİN DURAL ÜNVER
ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Müdürü
gulbin@metu.edu.tr
Prof. Dr. GERHARD-WILHELM WEBER
ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü
gweber@metu.edu.tr
Assoc. Prof. Dr. MÜGE YEMİŞÇİ
HÜ, NBPE Temel Nörolojik Bilimler AD
myemisci@hacettepe.edu.tr

Akademik Kadro

  • Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aygün Ertuğrul
HÜ Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı AD
aertugru@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 1873
Prof. Dr. Bülent Elibol
HÜ Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
elibol@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 18 06
Prof. Dr. Elif Barışkın (Kabakcı)
HÜ Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı AD 
ekabakci@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 1873
Prof. Dr.Esen Saka Topçuoğlu
HÜ Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
esensaka@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 18 06

Prof. Dr. M. Kazım Yazıcı
HÜ Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı AD
kyazici@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 1873

Prof. Dr.Turgay Dalkara
HÜ Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
tdalkara@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 21 36
Doç. Dr.Müge Yemişçi Özkan
HÜ NBPE Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri AD
myemisci@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 21 36
Y. Doç. Dr. Emine Eren Koçak
HÜ NBPE Klinik Nörolojik Bilimler AD
erenemi@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 21 36
Y. Doç. Dr. Hülya Karataş Kurşun
HÜ Kastomonu, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
hulyak@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 21 36
 
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Aydan Erkmen
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Aydın Alatan
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Bülent Karasözen
ODTÜ Matematik Bölümü

Prof.  Dr.Ewa Doğru
ODTÜ Biyoloji Bölümü 
Prof. Dr. Gönül T. Sayan
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Gözde Bozdağı Akar
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem
ODTÜ Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay
ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğ. Bölümü

Prof. Dr. Mustafa Kuzuoğlu
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Nevzat Gençer
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Sibel Tarı
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Tolga Çiloğlu
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Uğur Halıcı

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Gerhard-Wilhelm Weber
ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü

Doç. Dr.Alpan Bek
ODTÜ Fizik Bölümü

Doç. Dr. Barış Bayram
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Can Özen
ODTÜ Biyoteknoloji Bölümü
Doç. Dr. Çağdaş Devrim Son
ODTÜ Biyoloji Bölümü

Doç. Dr. Erol Şahin
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr.İlkay Ulusoy
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Tülin Yanık
ODTÜ Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Uluç Saranlı
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Y. Doç. Dr. Senih Gürses
ODTÜ Mühendislik Bilimleri Bölümü

Y. Doç. Dr. Sinan Kalkan
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü