Ders Koşulları

Yüksek Lisans derecesi ile Doktora Programına başlayan öğrencilerin doktora derecesi için almakla zorunlu olduğu dersler ve diğer yükümlülükleri aşağıda verilmiştir:

 • 8 ders (24 kredi),
 • Doktora Yeterlik Sınavı,
 • Doktora tezi ve ilgili dersleri

Lisans derecesi ile Doktora Programına başlayan öğrencilerin doktora derecesi için almakla zorunlu olduğu dersler ve diğer yükümlülükleri aşağıda verilmiştir:

 • 15 ders (45 kredi),
 • Doktora Yeterlik Sınavı,
 • Doktora tezi ve ilgili dersleri

Nörobilim ve Nöroteknoloji, NBNT, Doktora Programına kabul edilen öğrencilerin mezun oldukları fakülte/programa ve çalışmak istedikleri alana göre, Enstitü Anabilimdalı Doktora Komitesi tarafından önerilen Bilimsel Hazırlık Programında yer alan dersleri almakla yükümlüdürler.

Ders seçiminde aynı EABD koduyla en fazla dört ders alınabilir.

Doktora Programına kabul edilen ve Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olan bütün öğrencilerin almakla zorunlu oldukları dersler aşağıda verilmiştir:

Temel Dersler:

 • NSNT 501 Introduction to Computational Neuroscience
 • NSC 701 Basic Neurosciences/ BIO 716 Cellular and Molecular Neurobiology
 • NSC 731 Neurophysiopathology
 • NSC 743 Neuropharmacology

 

Bu dersler daha önce alındıysa yerlerine danışman önerisiyle Tablo A’dan başka dersler alınabilir.

 

Seçmeli Dersler

 • Yüksek Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenlerin alması gereken seçmeli dört (4) ders, daha önce alınanlar da dikkate alınarak, her iki üniversiteden alınan derslerin eşit sayıda olması gözetilerek Tablo A’dan seçilir. Ayrıca, danışmanın önerisiyle her iki üniversitede açılmakta olan ve  öğrencinin araştırması için yararlı olacak başka dersler de seçilebilir.
 • Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenlerin alması gereken seçmeli 11 ders, daha önce alınanlar da dikkate alınarak, her iki üniversiteden alınan derslerin eşit sayıda olması gözetilerek Tablo A’dan seçilir. Ayrıca, danışmanın önerisiyle her iki üniversitede açılmakta olan ve  öğrencinin araştırması için yararlı olacak başka dersler de seçilebilir.

 

Tezle ilgili Dersler

 • NSNT 600  PhD Thesis
 • NSNT 9xx/TNB7xx  Special Studies in Neuroscience and Neurotechnology

 

Tablo A'ya ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız

Ders Kataloğuna ulaşmak için buraya tıklayınız